Administrasjon

Arild Vika Karlsen
Daglig leder

Stian Kleggetveit
HMS/K ansvarlig

Tor Martin Lilledal
Kalkulatør

Sven Arne Håland
Prosjektleder tømmer

Morten Nygaard
Prosjektleder tømmer

Katrine Randeberg
Økonomiansvarlig

Anne Pedersen
Lønningsansvarlig