Administrasjon

Arild Vika Karlsen
Daglig leder

Stian Kleggetveit
HMS/K ansvarlig

Tor Martin Lilledal
Kalkulatør

Sven Arne Håland
Prosjektleder tømmer

Morten Nygaard
Prosjektleder tømmer

Gestur Ingvarsson
Prosjektleder stillas

Katrine Randeberg
Økonomiansvarlig

Anne Pedersen
Lønningsansvarlig

Camilla-Henriette Czybulla Bloch-Johnsen
HR & HMS/K Koordinator