NØDTELEFON – ved alvorlige hendelser:
479 14 450

ADRESSE:
Finnestadsvingen 32,
4029 Stavanger

HOVEDKONTOR:
51 96 29 50

E-POST:
post@nsegruppen.no